Kuruluş

11.02.2019 tarihinde Malatya Teknoloji Geliştirme Kurucu Heyet Kuruluş Protokolü imzalandı. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş başvuru dosyası 18.06.2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunuldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Değerlendirme Kurulu Malatya Teknokent başvurusunu 22.07.2009 tarihinde kabul ederek Malatya Teknokentin kuruluşu 30.07.2009 tarihinde Bakanlar Kuruluna teklif edildi.

Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketinin kuruluşu ana sözleşmesinin 14279 sicil no. ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.02.2010 tarih ve 7498 sayılı nüshasında yayınlanmasıyla tamamlanmıştır.